Ocitli sme sa v krajnej núdzi a vláda rozmýšľa, či uplatní energeticky núdzový stav voči firmám, ktoré puchnú a priberajú na ľudskom nešťastí. Zaujímavé, že vláda nerozmýšľala nad núdzovým stavom, keď ľudia chceli ísť dať kytice k hrobom na Dušičky. V tomto prípade vládu niečo brzdí a vieme si domyslieť čo.
Je vrcholná drzosť voči tomuto ľudu a národu, keď predseda vlády konštatuje, že Slovensko má dostatočnú výrobu elektriny a má naplnené zásobníky plynu. Nemusíme sa obávať, má garantované kontrakty na dodávky plynu. Na najbližšiu vykurovaciu sezónu.
Vládu zaujíma dostatok objemu v zásobníkoch, lebo kontrakty.
Nás zaujíma cena plynu, cena elektrickej energie, cena benzínu a nafty, pretože tieto sa premietajú do každého kúska chleba a do každého rožku. Vláda nechápe, čo nás zaujíma. Nepomáha ľuďom a dokonca intenzívne diskutuje o pomoci firmám, ktoré ľudí zamestnávajú. Nevšimla si, koľko firiem medzitým zavrelo svoje brány. Ak platí pravidlo, že ryba smrdí od hlavy, asi sa nám bude dýchať lepšie, keď tu táto vláda už nebude.
Zdenko Čambal

Zdenko Čambal

Dvanásť rokov som robil podpredsedu Trnavského samosprávneho kraja. V regionálnej samospráve pracujem nepretržite dvadsať rokov a myslím, že je to mimoriadna skúsenosť. Náš kraj som precestoval krížom krážom a mám predstavu o cestách a mostoch, ktoré nás všetkých spájajú.