Stretnutia

Seniori

Vážený pán, Vážená pani,

opäť sa stretol rok s rokom a je pred nami Mesiac úcty k starším. V našom meste nepotrebujeme pre úctu k seniorom mesiac v kalendári. Svoju úctu Vám ako primátor vyjadrujem v mene občanov neustále. Som zástancom spolupráce medzi generáciami a dobre viem, aká významná je osobná skúsenosť pri práci s mladými.

Oni sa vyznačujú nespútanou energiou a silou. Sú to naše deti. My sme už pochopili chod sveta a vieme, že bez nadväznosti na prácu predchádzajúcich generácií by sme nemali základy, na ktorých sa dá stavať.

V Holíči sme spoločne dosiahli veľa. Naša história sa odvíja od megalitov cez cisársky zámok a moderné stavby, ktoré z nás robia mesto 21. storočia. Každú budovu stavali a každú inštitúciu budovali ľudia, ktorí boli mladí a neskôr dospelí. Je smutné, že dnešná doba dôchodcom nepraje a práve Vy ste boli tými, ktorí urobili pre Slovenskú republiku nesmierne veľa.

Viete, ako si Vás vážim a poznáte ma, ako človeka spolupráce. Nemáme inú možnosť, ako spolupracovať. Musíme sa opierať jeden o druhého. Spoločnosť sa nemôže vyvíjať bez svornosti a pocitu spolupatričnosti. Akoby sme sa dnes hanbili za vykonanú prácu a patriotizmus.

Spolieham sa na Vás a na Vašu kolektívnu múdrosť, na ochotu zachovávať trvalé hodnoty, v ktorých ste vyrástli. Bez Vás by neboli deti a ani vnuci. Život by nepokračoval. Ste cenní a nenahraditeľní. Verím, že sa opäť stretneme a budeme mať možnosť pozrieť sa jeden druhému do očí. Podať si ruku, pocítiť teplo a popriať si pevné zdravie. Buďte dlho medzi nami, priatelia.

Z celého srdca pevné zdravie a všetko najlepšie.

S úctou ,

Zdenko Čambal