Program

Mesto Holíč

Voda

Popri energiách sa stáva základným problémom voda. Vyčistíme a sfunkčníme 20 studní v meste. Na budovách materských a základných škôl budeme odvádzať dažďovú vodu zo striech do nádrží. Nahradíme spotrebu pitnej vody pri polievaní a na toaletách úžitkovou.

Životné prostredie

Vybudujeme podzemné kontajnery v odpadovom hospodárstve. Vysadíme 100-150 stromov ročne. Zrevitalizujeme 3 zelené zóny.

Podpora bývania

Postavíme bytový dom na Hollého ulici. Parkovací dom na terajšom parkovisku na Moyzesovej ulici. Problém na Márii Terézii budeme riešiť samostatnou dažďovou kanalizáciou, ako vodozádržné opatrenie.

Dostupné vzdelanie

Na školách vytvoríme stojiská pre bicykle. Zavedieme školský autobus. Budeme pokračovať v programe zabezpečovania PC pre žiakov zo sociálne znevýhodnených rodín.

Nové možnosti rekreácie

Rozvinieme rekreačno-oddychovú zónu na Veternom mlyne o workoutové ihrisko a ľanovú dráhu pre deti. Súčasne vybudujeme rekreačno-oddychovú zónu – envirocentrum v areáli bývalej píly.

Revitalizácia centra

Za centrum mesta považujeme Námestie mieru. Rozšírime oddychovú zónu o vodné prvky a novú zeleň. Zároveň budú naplnené ďalšie atribúty Smart city. Veľkoplošná obrazovka a wifi.

Podporná opatrovateľská služba

Sociálne služby

Podporná opatrovateľská služba pre seniorov. Odvoz do nemocnice a k lekárovi. Pomoc pri nákupe liekov. Organizovanie dobrovoľníkov pri nákupe potravín.

Bezpečnosť chodcov

Dobudujeme ďalšie priechody pre chodcov s bezpečnostnými prvkami na najfrekventovanejších miestach.

Smart zastávky

Zmodernizujeme autobusové zastávky v intenciách smart-city.

logo strany slovenská národná strana
logo strany SMER
logo strany Hlas
logo strany SME RODINA